Doi străini

Music Video on YouTube

Romaneşte (original):

Strada-i pustie, noaptea e târzie
Numai în geamul tau lumina arde
Odată mă iubeai la nebunie
Iar astăzi eu aştept singur în noapte
Nu-ţi cer săruturi, nici măcar iubire
Vreau numai vocea sa-ţi aud în şoaptă
Odată eram totul pentru tine
Iar astăzi sunt doar un străin în noapte

[Refren:]
Tu mă priveai
În secret mă iubeai
Dragoste imi cereai
Aşteptai doar un raspuns
Dacă ai fi spus
Astăzi n-am fi ajuns
Doi străini sub acelaşi cer de mai
[2x]

Iar intr-o zi din simpla inamplare
Cu tine mă voi întâlni pe strada
Şi-o să înţeleg eu din a ta privire
Că nu măi simţi ce ai simtit odată
Şi-n ochii tăi n-o să măi vad iubire
Inima ta nu pentru mine bate
Odată eram totul pentru tine
Iar astăzi sunt doar un străin în noapte

[Refren.]

Na na na na,
Na na na na na na,
Na na na na na na,
Na-na na-na na-na na
Na na na na,
Na-na na-na na na na na-na na.
[2x]

[Refren.]

English:

The street is wild, the night is late
Only in your window burns light
Once you loved me to craziness
But today I wait alone in the night
I don't ask for kisses from you, or even love,
I want only to hear your voice in a whisper
Once I was completely yours
But today I am only a stranger in the night

[Refrain:]
You looked at me
Secretly you loved me
You asked love of me
You waited only for an answer
If you were apologetic
Today was not enough
Two strangers beneath the same May sky
[2x]

While in a day of simple meetings
With you I will meet you on the street
And I understand from your look
That you don't feel as you once felt
And I see no more love in your eyes
Your heart does not beat for me
Once I was completely yours
But today I am only a stranger in the night

[Refrain.]

Na na na na,
Na na na na na na,
Na na na na na na,
Na-na na-na na-na na
Na na na na,
Na-na na-na na na na na-na na.
[2x]

[Refrain.]

Español:

La calle es salvaje, la noche es tarde
Solo en tu ventana luz arde.
Algun me amaste a loco
Otra vez hoy espero solo en la noche
No te piedo besos, o ni siquiera amor,
Quiero solo la voz que oyes en un susurro
Algun [eram] completamente por tí,
Otra vez hoy soy solo un desconocidos en la noche

[Coro:]
Tu me viste,
En secret me amaste,
Me pidiste amor,
Esperaste solo de un contestación
Si vas a pedir perdón
Hoy no fue bastante
Dos desconocidos bajo del mismo cielo de mayo.
[2x]

[Iar intr-o zi din simpla inamplare]
Contigo voy a encontrarte en la calle
Y voy a comprenderlo de tu mirada
Que no hay emociones como sentimos algun,
Y en tus ojos ya no hay amor,
Y para mí tu corazón no late,
Algun [eram] completamente por tí,
Otra vez hoy soy solo un desconocidos en la noche

[Coro.]

Na na na na,
Na na na na na na,
Na na na na na na,
Na-na na-na na-na na
Na na na na,
Na-na na-na na na na na-na na.
[2x]

[Coro.]

Back to Site Index | Back to Lyrics Page | Back to RadU Page

La indicele | La pagina de versuri | La pagina de RadU

Índice | Pagina de letras | Pagina de RadU